Privacy beleid

Schoonheidssalon Nova is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Schoonheidssalon Nova is een bedrijf voor het uitvoeren van schoonheidsbehandelingen in Veghel.
Daarbij gebruik ik privacygevoelige informatie, ook wel persoonsgegevens genoemd.
Ik vind het belangrijk dat er zorgvuldig omgegaan wordt met uw persoonsgegevens.
Deze gegevens worden dan ook door mij zorgvuldig verwerkt.
Dit betekent onder anderen dat ik:
• vermeld voor welke doeleinden ik uw persoonsgegevens verwerk;
• het verzamelen van persoonsgegevens beperken tot de gegevens die nodig zijn voor het uitvoeren van de door mij geleverde diensten;
• alleen met uw toestemming uw gegevens verwerken wanneer uw toestemming vereist is;
• uw gegevens niet doorverkopen aan derden;
• uw gegevens niet doorgeven aan derden; tenzij dit benodigd is voor het uitvoeren van mijn diensten of wanneer ik hiertoe wettelijk verplicht ben;
• u de mogelijkheid geven om op aanvraag uw persoonsgegevens in te zien, te laten corrigeren of te laten verwijderen.

Contactgegevens:
Wanneer u nog vragen heeft over deze privacyverklaring dan kunt u contact met mij opnemen via de volgende contactgegevens:
Webstite www.schoonheidssalonnova.nl
Telefoon: 06-45464060
Email: astrid@schoonheidssalonnova.nl

Persoonsgegevens die ik verwerk
Schoonheidssalon Nova verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van mijn diensten en/of omdat u deze zelf aan mij verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die ik verwerk:
– Voor- en achternaam
– Geslacht
– Beroep
– Geboortedatum
– Adresgegevens
– Telefoonnummer
– Emailadres

Welk doel en op basis van welke grondslag ik persoonsgegevens verwerk
Schoonheidssalon Nova verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
– U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om mijn dienstverlening uit te kunnen voeren
– Om goederen en diensten bij u af te leveren en te factureren
– Om afspraken in te kunnen plannen in de agenda

Geautomatiseerde besluitvorming
Schoonheidssalon Nova neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens tussen zit.

Hoe lang ik persoonsgegevens bewaar
Schoonheidssalon Nova bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld.

Delen van persoonsgegevens met derden
Schoonheidssalon Nova verkoopt uw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend aan derden verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Hoe persoonsgegevens beveiligen
Schoonheidssalon Nova neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact met mij op astrid@schoonheidssalonnova.nl

Inwerkingtreding
Deze privacyverklaring is in werking getreden op 01 mei 2018.